Các gói phần mềm quản lý nhà trọ

Nhatro24h

Hãy lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu.

Miễn phí

Dùng thử 30 ngày

  • Tối đa 10 phòng
  • Tối đa 10 bài đăng thuê trọ
  • Hỗ trợ 24/7

Bảng có phí

Tùy chỉnh tối đa

  • Số phòng tùy chỉnh theo nhu cầu
  • Số bài tùy chỉnh theo nhu cầu
  • Hỗ trợ 24/7